нагляд

(спостереження за ким / чим-н. для контролю, охорони тощо); догляд, око (яке, чиє й без означ.уважний, пильний нагляд); опіка (постійний пильний нагляд)
Пор. догляд 1)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • нагляд. — нагляд. наглядный …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • нагляд — у, ч. 1) Дія за знач. наглядати 1), 2). Негласний нагляд. 2) збірн. Група осіб чи органи влади, що наглядають за ким , чим небудь. Міліцейський нагляд. •• Ба/нківський на/гляд а) система економічних і організаційних заходів центрального банку… …   Український тлумачний словник

  • нагляд — [на/гл ад] ду, м. (на) д і, мн. дие, д іў …   Орфоепічний словник української мови

  • нагляд — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • нагляд. — наглядный …   Словарь сокращений русского языка

  • гірничий нагляд — горный надзор mine inspection, supervision, mining supervision, mine supervision *Bergbehörde – 1) Технічна служба на гірничих підприємствах і в геологорозвідувальних партіях, що забезпечує державний контроль за правильною організацією робіт та… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • авторський нагляд за розробкою — авторский надзор за разработкой author supervision of design *Autorenüberwachung der Entwicklung – контроль з боку організації автора за реалізацією технологічної схеми (проекту) дослідної, дослідно промислової експлуатації, промислової розробки… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • наглядеть — нагляд еть, яж у, яд ит …   Русский орфографический словарь

  • наглядеться — нагляд еться, яж усь, яд ится …   Русский орфографический словарь

  • дозоръ — нагляд; догляд, апека …   Старабеларускі лексікон

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.